MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “เวชศาสตร์ชะลอวัย เทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ”
watermark

ขอเชิญบุคลากรกระทรวงพาณิชย์เข้ารับฟังการบรรยาย หลักสูตร “เวชศาสตร์ชะลอวัย เทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ”  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แนวใหม่ ที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา โดยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถควบคุมตนเองและบริหารจัดการอารมณ์ได้ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคู่กันไป ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                                                                                                                  
     
 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

       1.1 ส่วนกลาง

       1.2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

       1.3 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

2. กรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,927