MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต (ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวคิดของการเป็นข้าราชการที่ดี ในหลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35
watermark


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,927