MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตร "นักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัด" รุ่นที่ 6
watermark


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 918,263