MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตร “การผลิตสื่อและ Vlog เพื่อการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ช่วงที่ 3 การนำเสนอผลงาน
watermark

ประมวลภาพกิจกรรม  หลักสูตร “การผลิตสื่อและ Vlog เพื่อการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 
ช่วงที่ 3 การนำเสนอผลงาน ผ่านระบบออนไลน์  หัวข้อ “การใช้ soft power สร้าง Story ให้กับสินค้าหรือบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด”              
รอบที่ 1 : การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มจังหวัด
      ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน -  3 กรกฎาคม 2566 
รอบที่ 2 : การนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
      ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
โดยมีท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และนางสาวธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 950,183