MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”
watermark

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้จัดทำหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ให้แก่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 33 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านพิธีกร สามารถทำหน้าที่พิธีกร ในงานพิธีการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีหลักการ และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในการทำหน้าที่พิธีกร ส่งผลให้งานพิธีการต่าง ๆ ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำหนดการที่วางไว้ และสามารถเป็นตัวแทนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ได้ โดยมีท่านที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องวงษานุประพัทธ์ อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการ 1 กระทรวงพาณิชย์

วีดีโอบันทึกการบรรยาย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 996,331