MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์เพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย"
watermark

เมื่อวันที่ 8 -10 กันยายน 2566
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์เพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย" จัดโดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ซึ่งจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านการบรรยายและฝึกทักษะเรื่องความสำคัญและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับคนต่างสไตล์ ต่างจริต การวางแผนการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการบริหารความแตกต่างในการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมด้วย ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,012,006