MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
Header Image
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น
watermark

​​​​​​คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 274,247