MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
Header Image
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส) รุ่นที่ 2
watermarkคะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 274,239