MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการ หลักสูตร ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 34
watermark

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการ ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "ข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 34 จำนวน 55 ราย จัดโดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ท่านรองปลัดฯ ได้ให้ข้อคิดของการเป็นข้าราชการที่ดีนั้น ต้องมีความรู้ และคุูุณธรรม โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมควรเกิดขึ้นจากภายในไม่ต้องมีใครมาบอก และเรื่องของเครือข่ายขอให้สานสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ให้ดีเพื่อในอนาคตจะช่วยเหลือกันได้ในเรื่องของการปฏิบัติงานที่อาจต้องมีการประสานและเชื่อมโยงกัน และขอให้ทุกคนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยมีผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วยคะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 193,490