MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
watermark

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำโดยคณะผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยเลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของให้แก่นักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น 258 คน ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวเขาแก้ว โรงเรียนวัดเกาะกระชาย และโรงเรียนวัดท่าชัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,944