MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นายสมบูรณ์ บุญครอบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายสุริยา สุตะโท เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน นายประสิต นุชผักแว่น เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีกร"
watermark


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,927