MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
Header Image
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่2
watermarkคะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 274,247