MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร ในการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
watermark

แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร ในการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
 


แบบฟอร์ม
1. แบบแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
2. แบบสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 996,339